Oppussing – viktig å huske på

Start gjerne med å avklare med styret før oppussing.

Sett opp nabovarsel i egen oppgang, og gjerne også i sideoppgangene. Borettslagets gruppe på Facebook kan også brukes til å informere naboer.

Oppussing av bad

Planer om å pusse opp badet? Gamle sluker uten membran medfører risiko for vannlekkasje. Derfor har borettslaget innført en ordning hvor beboere som pusser opp våtrom kan få refundert kostnader direkte knyttet til utstyr eller arbeid med sluk med våtromsmembran.

Sluker med membran refunderes med inntil 5 000kr, dette for å redusere risiko for vannlekkasje i bygget. Send en e-post til styret i fremkant, ta vare på original kvittering, og få refundert inntil 5000 kr etter at jobben er ferdig utført.

Oppussing av kjøkken (Kjøkkenventiler)

I Dokken Borettslag har vi et balansert ventilasjonssystem. Det innebærer at det ikke er likegyldig hva slags kjøkkenventil du velger. Les egen side om dette, og ta kontakt med vaktmester for nærmere info.

Ventilasjonsanlegg og gamle ventilasjonssjakter må ikke endres på ved oppussing.
Sjakt for boss (søppel) og tilhørende kott kan utbedres. Åpning for nedkast kan blokkeres men stammen kan ikke fjernes.