Husordensregler

Husordensregler for Dokken borettslag, Bredalsmarken 2—16

Hovedmålet med husordensreglene er å skape et godt bomiljø i Dokken borettslag. De skal sikre at vi forvalter vår eiendom og fellesutstyr på en forsvarlig måte.

 1. Ro i borettslaget
  Vis hensyn til naboene dine. Følgende tidspunkter skal det være ro i borettslaget:
  Søndag til torsdag: 22.00—07.00
  Fredag og lørdag: 23.00—08.0
 2. Dyr
  Søk styret om tillatelse før du går til anskaffelse av dyr. Dyrehold skal ikke være til ulempe for de andre beboerne.
 3. Utleie
  Ved ønske om fremleie av leilighet i Dokken borettslag skal det i forkant søkes til styret. Søknaden må godkjennes før ordningen trer i kraft. De fullstendige reglene for framleie er beskrevet i vedtektene
 4. Spar strøm
  Slukk lysene etter at du har forlatt bod og fellesarealer
 5. Lås og lukk dører
  Dører skal låses/lukkes etter bruk
 6. Sykkelrom
  Brannforskriftene tillater ikke at du setter fra deg  sykler, barnevogner eller andre gjenstander i fellesarealene. Bruk sykkelbod i kjelleren ved behov
 7. Vaskeri, fellesrom og treningsrom
  Fellesrommene er for borettslagets beboere. Følg anvisningene som er kunngjort ved oppslag. Forlat rommene i den tilstanden du helst vil finne det selv; rent og ryddig. Lån av fellesrom kan avtales med styret.
 8. Fellesareal
  Du er hjertelig velkommen til å benytte borettslagets fellesareal, husk å ta med deg søppel og eiendeler når du går og vis hensyn til naboer. Punkt 1 gjelder også for bruk av fellesareal.
 9. Nabovarsel
  Gi naboer beskjed om du skal ha fest eller pusse opp, eller av andre grunner skal lage ekstra lyd. Beskjed gis ved å henge opp varsel med kontaktinfo på tavle i egen og naboenes oppgang. Merk at reglene i punkt nr 1 om ro gjelder, selv om du varsler naboene.
 10. Parkering
  Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets eiendom, med mindre man har avtale med styret og vaktmester.

Vaktmester og styre
Styret og vaktmester er tilgjengelig for beboere. Vaktmester er tilgjengelig på telefon på hverdager 8—16. Henvendelser utenom arbeidstid rettes til styret.

Styret i Dokken borettslag, mars 2021