Vetilasjonsanlegg og kjøkkenhetter

Ventilasjonsanlegg

Borettslaget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner, og ventilasjonskanaler fordeler den oppvarmede friskluften rundt i bygningene via ventiler.

Det står ventilasjonsaggregater på taket over hver oppgang. Disse er justert med en gitt luftmengde som fordeles likt på alle leilighetene i oppgangen. Temperaturen på luften som blir tilført leilighetene er den samme for alle leilighetene og kan ikke reguleres pr. leilighet. Varmegjenvinneren gjør at man sparer penger på oppvarming, men ventilasjonsanlegget er ikke en oppvarmingskilde i seg selv. Det vil derfor normalt være behov for andre varmekilder i de enkelte leilighetene.

Ventilasjonsanleggene er innregulert og justert til den luftmengden som er satt som krav til utskifting i beboerleiligheter. Det er derfor viktig at beboere ikke foretar noen form for justering eller blending/tildekking av ventiler i leilighetene. Dette vil føre til ubalanse på anlegget i hele oppgangen og medføre at andre beboere får feil balanse på tilluft og avtrekk, Ved feilbalanse kan det oppstå undertrykk og/eller støy fra ventilene.

Ved rengjøring av ventiler i leilighetene skal man ikke skru på de ventilene som kan reguleres. Hele ventilen tas ned ved å trekke hele ventilen nedover. Ta kontakt med vaktmester ved behov for hjelp.

 

Kjøkkenhette

Type kjøkkenhette

Kjøkkenhetten i de enkelte leilighet skal være integrert i ventilasjonsanlegget slik at avtrekk fra kjøkkenhetten trekkes opp i det tilknyttede aggregatet. Kjøkkenhetten skal være uten motor og med spjeldfunksjon.

Dersom det installeres kjøkkenhette med motor i leilighetene vil det føre til for mye trykk i avtrekkskanalen på kjøkkenhetten. Avtrekksluften fra kjøkkenhetten vil da bli presset ut i avtrekksventilen på badet og føre til ubalanse i anlegget og matlukt/stekeos på badet.

Dersom det er installeres kjøkkenhette som ikke kobles til ventilasjonsanlegget (luften føres ut gjennom egen ventil i ytterveggen) vil det medføre at det blir undertrykk i leiligheten. Dette kan medføre at det blir peislukt i leiligheten ved bruk av vedovn.

Da ventilasjonsanlegget ble bygget ble det installert kjøkkenhetter uten motor. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å installere riktig type kjøkkenhefte ved utskifting. Ta kontakt med vaktmester og/eller styret dersom du trenger veiliedning.

Slik bruker du kjøkkenhetten

Borettslaget har Flexit «Brasserie E» som standard kjøkkenhette.

A = Vrider for spjeld/timer

B = Trykknapp for belysning

Ved matlaging åpnes spjeldet ved å vri vrider mot høyre. Spjeldet stenges automatisk etter maksimum 60 minutter, eller ved å vri spjeldet til . Når timeren aktiveres forseres luft behandlingsaggregatet i tillegg til spjeldfunksjonen.

Det er ikke tillatt å flambere under avtrekkshetten.

Vedlikehold/rengjøring

Kjøkkenhetten rengjøres med mildt såpevann og fuktet klut. Kjøkkenhetten tåler ikke grove skuremidler eller grov nylonklut. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt bruk. Filterkassetten løsnes ved å trykke inn sneppertlåsene i fremkant. Ta ifra hverandre filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen. Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann blandet med oppvaskvaskemiddel (zalo og litt salmiakk). Fettfilter i metall kan også vaskes i oppvaskmaskin. Det er viktig å skylle delene i rent vann og tørke de før montering.

Noen ganger pr. år bør kjøkkenhetten rengjøres innvendig. Tørk innvending med en klut fuktet i såpevann. Sett tilbake filterkassetten og press den opp på plass slik at den låses fast i sneppertlåsene.

 

Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten blir rengjort så ofte som angitt.

Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke sneppertlåsene i pilens retning. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. Lysrørsokkel G23.

Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Sjekk at sikringen er hel.