Garasjeannlegg og parkering

Borettslaget eier et garasjeanlegg med fire oppstillingsplasser for biler. Tildeling av plasser baseres på ansienniteten til de andelseierne som sender inn søknad når det utlyses ledig plass. Leie faktureres sammen med månedlig fakturering av felleskostnader.

Foruten om dette har borettslaget ingen parkeringsplasser. Parkering på borettslagets eiendom utenfor boligblokkene er ikke tillatt og skal kun benyttes ved av- og påstigning/lasting.

Den enkelte andelseier har imidlertid anledning til å søke kommunen om boligsoneparkering:

Forretningsbygget Bredalsmarken 15, rett over gaten, tilbyr også utleie av parkeringsplasser i sitt parkeringsanlegg. For mer informasjon sjekk ut nettsiden: Parkering i Bredalsmarken 15