Fellesareal

Bruk av fellesareal
Du er velkommen til å bruke fellesområdene så mye du ønsker, men vis hensyn til andre beboere (ref Husordensreglene). Rydd opp etter deg, og forlat områdene slik du selv ønsker å finne de.

Lån av møterom
Dokken Borettslag har et møterom i søndre blokk som beboere kan låne.
Kontakt styret eller vaktmester for lån.

Trimrom
Dokken Borettslag disponerer et eget trimrom i nordre blokk som alle beboere er velkommen til å benytte. Det ble oppgradert i 2020/2021 og inneholder et vektrom og et alternativt rom. Alle som benytter rommet er ansvarlig for at rommet blir ryddet etter bruk. Det er viktig at retningslinjer som henger i rommet blir fulgt.

Vaskeri
Borettslaget disponerer to vaskeri, ett i hvert bygg. Betaling av vask utføres med et vaskekort dere får ved å kontakte vaktmester. Påfylling av kort gjøres på følgende måte:
– VIPPS – ønsket beløp til Dokken Borettslag, velg «Innskudd vaskeri» #660208. Send bilde av kvittering til vaktmester og legg kort i vaktmesterens postkasse.
eller
– legg ønsket beløp med vaskekort i en konvolutt merket med navn og leielighetsnr. i postboksen til vaktmester.
Det er viktig at retningslinjer for vaskerom blir fulgt og at beboere ikke bruker dette som oppbevaringsrom.

Sykkelparkering
Borettslaget har to sykkelgarasjer som ligger i sørenden ev hver blokk. Oppbevaring av sykler her er på eget ansvar. Det har vært noen tyverier av sykler som er blitt plassert ute, så husk å kjøp en god lås.

Parkering
Parkering på borettslagets eiendom utenfor boligblokkene er ikke tillatt og skal bare benyttes ved av- og påstigning/lasting. Advarsler og borttauing på eiers bekostning. Den enkelte andelseier har imidlertid anledning til å søke kommunen om boligsoneparkering.

Sonekort kan enten søkes elektronisk på følgende side https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/trafikk-reiser-og-samferdsel/veg-og-vegtrafikk/parkering/boligsoneparkering SONE 3
Eller så kan dere besøke Bymiljøetaten på følgende adresse: Neumannsgate 1, 5015 Bergen. Tlf: 55 56 88 50
Har dere gjester som trenger midlertidig parkering kan dagspass, helgepass og ukespass bestilles her også.

Søknad om garasjeplass
Tildeling av plasser baseres på ansienniteten til de andelseierne som sender inn søknad når det utlyses ledig plass. Leie faktureres sammen med månedlig fakturering av felleskostnader.

Bossug og avfallshåndtering
Hver andel har to kast i restavfall pr uke. Papp/papir og plast kan kastes ubegrenset.
Husk å sortere avfallet riktig, se BIRs guide. Vei feil på anlegget, ta kontakt med BIR (Tlf; 55277700)
Glass og metall har returpunkt (kamuflert som bossnett) i Jekteviksbakken ved Sammens boliger, og på Møhlenpris i Welhavensgate.
Stor papp kan legges i egnet returpunkt i Welhavensgate (ved Nygårdsparken).

Nærmeste stasjonære gjenvinningsstasjon for spesialavfall  er Bergen Sentrum, Møllendalsvein 31, 5009 Bergen

Hver mandag fra 15-19 er den mobile gjenvinningsstasjonen på Møhlenpris, mellom fotballbanen og Vitalitetssenteret. Denne tar imot glass, metallemballasje, EE-avfall. farlig avfall og papp/papir og plastembalasje. For mer informasjon se: http://www.bir.no/birprivat/Sider/MottaksbiliBergensentrum.aspx

Renhold av fellesareal
Borettslaget har avtale om renhold av fellesarealer, inkludert trappeoppgang, kjellergang, balkonger, trimrom og vaskerom. Dersom du har kommentarer til utførelse av dette imøteser vi tilbakemeldinger.