Vaskeri

Vi har flere felles vaskerom med store maskiner som borettslaget drifter